Mohammadin Ketapi: Malaysia to promote eco-tourism this year