PELAN PEMULIHAN PELANCONGAN 2022 PRE 2.0 (SIRI 2)

Pelan Pemulihan Pelancongan 2022 PRE 2.0 (SIRI 2) merupakan inisiatif kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC) dalam usaha merancakkan sektor pelancongan domestik negara seiring Fasa Peralihan ke Endemik.

Pelan ini akan disalurkan kepada rakyat Malaysia dalam bentuk diskaun, rebat dan baucar untuk mendapatkan pakej pelancongan pada kadar diskaun.

Layari https://mattaonline.travel/ untuk mendapatkan penebusan baucar pelancongan!