95,000 tempahan hotel batal akibat wabak koronavirus